Packaging

Packaging : Printed by OUQ

ให้บริการพิมพ์กล่อง บรรจุภัณฑ์คุณภาพทุกรูปแบบ สำหรับเจ้าของกิจการ โรงงาน หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์สินค้า ที่ต้องการเพิ่มมูลค่าทางสินค้า และสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์เหนือกว่าคู่แข่งทางการตลาด  เช่น กล่องบรรจุสินค้า กล่องบรรจุอาหาร กล่องเครื่องสำอาง กล่องผลิตภัณฑ์อาหารเสริม กล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อความสวยความงาม กล่องยา เป็นต้น

สนใจบริการพิมพ์ Packaging / งานพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์
กรุณาติดต่อ Hotline : 081 617 1753, 083 137 7859, 02 814 6688-90